Պատասխանում ենք ձեր հարցերին 📨

Պատասխանում ենք ձեր հարցերին 📨

📩 Պատասխանում ենք ձեր հարցերին՝

💡ՎԲՀՔ-ն տալիս է բժշկական միջին մասնագիտական կրթություն, շեշտը դնելով որակի վրա։ Մեր շնորհիվ շուրջ 300-ից ավել ուսանողներ ստացել են բժշկական կրթություն իրենց ընտրած մասնագիտություներով։
Եվ իհարկե այս ամենը մեր բարեխիղճ մասնագետների և պրոֆեսիոնալ աշխատելաոճի շնորհիվ։

#ՎԲՀՔ #MHCV #արիմերթիմ #ընդունելություն