«Որակի ապահովման համակարգի ներդրում: Ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության իրականացում» թեմայով վերապատրաստում ՈԱԱԿ-ում

«Որակի ապահովման համակարգի ներդրում: Ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության իրականացում» թեմայով վերապատրաստում ՈԱԱԿ-ում

ՈԱԱԿում մեկնարկեց «Որակի ապահովման համակարգի ներդրում: Ինստիտուցիոնալինքնավերլուծության իրականացում» թեմայով վեցօրյա վերապատրաստումները ՄԿՈւհաստատությունների ներկայացուցիչների համար, որին ներկա էր նաև ՎԲՀՔի փոխտնօրենՎարուժան Գասպարյանը։

👥Վերապատրաստման առաջին օրը քննարկվեցին որակի ապահովման համակարգիազդեցությունը ՄԿՈւ հաստատությունների  վրա, մասնակիցներին ներկայացվեց որակիկառավարման շրջափուլը։

Վերապատրաստման նպատակներն են՝ ⬇️

Աջակցել ՄՄՈՒՀերին որակի ապահովման ներքին համակարգի ներդրման գործում,

Աջակցել որակի ապահովման համակարգի հետագա զարգացմանը ՄՄՈՒՀերում ազգայինհամատեքստին համապատասխան,

Աջակցել ՄՄՈՒՀերին ինքնավերլուծություն իրականացնելու գործում,

Նպաստել Որակի մշակույթի տարածմանը:

#ՎԲՀՔ #MHCV #ՈԱԱԿ #վերապատրաստում