ՈԱԱԿ-ում ավարտվեց ՄԿՈւ հաստատությունների ներկայացուցիչների վերապատրաստումները !

ՈԱԱԿ-ում ավարտվեց ՄԿՈւ հաստատությունների ներկայացուցիչների վերապատրաստումները !
✅ՈԱԱԿ-ում ավարտվեց «Որակի ապահովման համակարգի ներդրում: Ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծության իրականացում» թեմայով վերապատրաստումը ՄԿՈւ հաստատությունների ներկայացուցիչների համար:
👥ՎԲՀՔ-ն վստահ է որ վերապատրաստման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների կիրառումը թույլ կտա որակի ապահովման գործընթացները ճիշտ պլանավորելու և իրագործելու համար, ինչպես նաև վերապատրաստման ընթացքում ծնված նոր գաղափարները և ծանոթությունները հիմք կդառնան նոր ծրագրերի։
Շնորհակալություն ՈԱԱԿ-ի ամբողջ անձնակազմին նման պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար 🧡