Նոր կրթական ծրագրեր ՎԲՀՔ-ում !

Նոր կրթական ծրագրեր ՎԲՀՔ-ում !
🗣Շտապում ենք տեղեկացնել որ նոր ուսումնական տարում ՎԲՀՔ-ում ներդրվել է նոր կրթական ծրագրեր, որի անմիջական մասնակիցներն են եղել տարածաշրջանի լավագույն գործատու հաստատությունների ղեկավարները և անհատ ձեռներեցները։
2022թ. տնօրենի տեղակալի կողմից կատարված SWOT վերլուծության արդյունքում վերհանած թույլ կողմերը, որոնք կարող էին ռիսկ հանդիսանալ Քոլեջի հետագա գործունեության վրա, պահանջվում էր անհապաղ իրականացնել համալիր միջոցառումներ։ Կատարված աշխատանքներից հետո աշխատանքային խումբը նոր «ՄԿԾ» փաթեթները ներկայացրեց Տնօրինական խորհուրդ քննարկման և հաստատման։
Այժմ Քոլեջում գործում են նոր կրթական ծրագրեր, որն էլ իր հերթին ապահովելու է շրջանավարտների մասնագիտական կարողությունների համապատասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջարկին համապատասխան։
Հարգանքով՝ ՎԲՀՔ 💚
#ՎԲՀՔ #MHCV #նորկրթականծրագրեր #նորորակ