Նկարները խոսում են այն մասին, որ մեզ մոտ առաջնային է ոչ թե ինֆորմացիան, այլ հմտությունները

Նկարները խոսում են այն մասին, որ մեզ մոտ առաջնային է ոչ թե ինֆորմացիան, այլ հմտությունները
Նկարները խոսում են այն մասին, որ մեզ մոտ առաջնային է ոչ թե ինֆորմացիան, այլ այն գիտելիքը, որի կիրառմամբ ձևավորվում է նոր հմտություններ💜։
Ղեկավար՝ Նաիրա Երանոսյան։