Ներքին հիվանդություններ

Ներքին հիվանդություններ

Հիշեցնենք որ գրականության ցանկը Քոլեջը օգտվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էլեկտրոնային գրադարանից:

Ներքին հիվանդությունների պրոպեդեվտիա Կարդալ

Թոքաբանություն Կարդալ

Սարկոիդոզ Կարդալ