Մինչ ավարտական քննությունները դեղագործներին հանձնարարված էր իրականացնել 🔍🔬ինքնուրույն վերլուծական աշխատանք;

Մինչ ավարտական քննությունները դեղագործներին հանձնարարված էր իրականացնել 🔍🔬ինքնուրույն վերլուծական աշխատանք;
💊Քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի ուսանողները իրենց ուսումնառության ընթացքում հասցրել են ուսումնասիրել ժամանակակից դեղագործության մի շարք ծրագրեր։ Մինչ ավարտական քննությունները նրանց հանձնարարված էր իրականացնել 🔍🔬ինքնուրույն վերլուծական աշխատանք, որը ուսանողների կողմից ներկայացվեց պատկերների տեսքով։
Աշխատանքը հանձնարարեց՝ Ն.Ավետիսյանը։