Մեր դեղագործները պրակտիկայի ընթացքում «Պետ-Թագ» դեղատանը

Մեր դեղագործները պրակտիկայի ընթացքում «Պետ-Թագ» դեղատանը
📸Նկարներում մեր «Դեղագործություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողներն են, ովքեր այս ընթացքում անցնում են իրենց նախաավարտական պրակտիկան «Պետ-Թագ» դեղատանը։
Պրակտիկայի անմիջական ղեկավար՝ Նվարդ Ավետիսյան։