Մեր դեղագործները «ՅՈՒԱՐ» և «ՊԵՏ-ԹԱԳ» դեղատներում մասնագիտական պրակտիկայի ժամանակ

Մեր դեղագործները «ՅՈՒԱՐ» և «ՊԵՏ-ԹԱԳ» դեղատներում մասնագիտական պրակտիկայի ժամանակ

💊Նկարներում մեր «Դեղագործություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողներն են «ՅՈՒԱՐ» և «ՊԵՏ-ԹԱԳ» դեղատներում մասնագիտական պրակտիկայի ժամանակ։