Մեզ մոտ «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողը կարող է…

Մեզ մոտ «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողը կարող է…
🤔Ինչ կտա քեզ ՎԲՀՔ-ն երբ սովորես մեզ մոտ։
Մեզ մոտ «Քույրական գործ» մասնագիտությամբ սովորող ուսանողը կարող է՝👇
✅վարել բժշկական փաստաթղթեր
✅քույրական միջամտություններ կատարել
✅կատարել հիվանդների համալիր խնամք
✅հիվանդին նախապատրաստել հետազոտությունների և վիրահատության
✅շտապ բժշկական օգնություն ցուցաբերել
✅տնային պայմաններում կատարել քույրական խնամք
✅տիրապետել անգլերեն լեզվի միջին մակարդակի(նորություն)
❗️Հիշեցում՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴԻՊԼՈՄ
Որակավորումը «Բուժքույր»։
Ուսման տևողությունը հիմնական կրթությամբ 4 տարի իսկ միջնակարգ կրթությամբ 3 տարի։