Մանկաբուժություն

Մանկաբուժություն

Հիշեցնենք որ գրականության ցանկը Քոլեջը օգտվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էլեկտրոնային գրադարանից:

Մանկաբուժություն/ձեռնարկ Կարդալ

Պարբերական հիվանդության, որովայնի օրգանների և մարսողական համակարգի ախտահարման դրսեվորումները երեխաների շրջանում Կարդալ

Երեխաների շնչառական համակարգի առանձնահատկությունները, սուր շնչառական ինֆեկցիաներ, սուր թոքաբորբ Կարդալ

Մանկաբուժության ներածություն Կարդալ

Արյուն Կարդալ

Մարսողական համակարգ Կարդալ

Դիարեա Կարդալ

Երեխաների սիրտանոթային համակարգի առանձնահատկությունները Կարդալ

Երեխաների հենաշարժիչ ապարատի առանձնահատկությունները Կարդալ