«Հիգիենայի հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում ուսանողներին հանձնարարվել էր ինքնուրույն աշխատանք, պատրաստել սահիկաշար 🚀

«Հիգիենայի հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում ուսանողներին հանձնարարվել էր ինքնուրույն աշխատանք, պատրաստել սահիկաշար 🚀
♻️«Հիգիենայի հիմունքներ» առարկայի շրջանակներում ուսանողներին հանձնարարվել էր ինքնուրույն աշխատանք, պատրաստել սահիկաշար 🚀«Միջուկային զենքի կործանարար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա» և «Ուրան ռադիոակտիվ տարրը բնության մեջ» թեմաներով։
Ուսանողները երկու խմբով ներկայացրեցին թեմաները և պատասխանեցին թեմայի շրջանակներում տրվող հարցերին։
👩‍🏫Դասը վարեց՝ Թագուհի Մկրտչյանը։