Միջին մասնագիտական պետական ուսումնական հաստատության ուսումնամեթոդական խորհրդի գործունեության և իրավասության կարգ

Բեռնել