Իսկ ու՞մ, եթե ոչ հենց ձեր համար սիրելի ուսանողներ: Էլեկտրոնային գրադարանը արդեն պատրաստ է !

Իսկ ու՞մ, եթե ոչ հենց ձեր համար սիրելի ուսանողներ: Էլեկտրոնային գրադարանը արդեն պատրաստ է !
👋 Իսկ ու՞մ, եթե ոչ հենց ձեր համար սիրելի ուսանողներ։ ՎԲՀՔ-ի պաշտոնական կայքէջում արդեն առկա է էլեկտրոնային գրադարան բաժինը, որտեղ կարող եք գտնել ձեր մասնագիտական գրականության ցանկը։ Ամեն ինչ և լավագույնը միայն ձեր համար 💚
Փնտրիր հենց հիմա՝ ⬇️
https://mhcv.am/category/gradaran-2/