Դիմի՛ր և դարձի՛ր մեր թիմի լավագույնը 🧡

Դիմի՛ր և դարձի՛ր մեր թիմի լավագույնը 🧡

🔸ՎԲՀՔի առաքելության հիմքում ընկած է լավ մասնագետ «բրենդի» ստեղծումը, ով իրստացած գիտելիքով պիտանի է լինելու համայնքի զարգացմանը։

Եվ իհարկե այս ամենը հնարավոր չեր լինի առանց թիմային աշխատանքի։ Այսօր մենքփնտրում ենք հենց քեզ, համալրելու մեր շարքերը, որպեսզի քո ստացած գիտելիքներով օգնեսնրանց ովքեր ունեն դրա կարիքը։

Դիմի՛ր և դարձի՛ր մեր թիմի լավագույնը 🧡

#ՎԲՀՔ #MHCV