Դեղագործական քիմիա

Դեղագործական քիմիա

Հիշեցնենք որ գրականության ցանկը Քոլեջը օգտվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էլեկտրոնային գրադարանից:

Դեղագործական քիմիա Կարդալ

Քիմիայի և դեղագիտության համառոտ բառարան Կարդալ

Ընդհանուր դեղագիտական քիմիա, անօրգանական պատրաստուկներ Կարդալ

Դեղերի անհամատեղելիությունը Կարդալ