Դեղագործական ապրանքագիտություն

Դեղագործական ապրանքագիտություն

Հիշեցնենք որ գրականության ցանկը Քոլեջը օգտվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էլեկտրոնային գրադարանից:

Դեղագործական ապրանքագիտություն Կարդալ

Մենեջմենթ Կարդալ