Դեղաբուսական հումքի և բուսական պատրաստուկների ստանդարտավորում

Դեղաբուսական հումքի և բուսական պատրաստուկների ստանդարտավորում

Հիշեցնենք որ գրականության ցանկը Քոլեջը օգտվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էլեկտրոնային գրադարանից:

Դեղաբուսական հումքի և բուսական պատրաստուկների ստանդարտավորում Կարդալ

Կենդանական ծագման դեղահումք Կարդալ

Թունավոր բույսեր Կարդալ