Գործնական աշխատանք «Ֆարմակոգնոզիա» առարկայի շրջանակներում: Դասախոս՝ Հայկանուշ Գասպարյան

Գործնական աշխատանք «Ֆարմակոգնոզիա» առարկայի շրջանակներում: Դասախոս՝ Հայկանուշ Գասպարյան
🌿Դեղագործություն մասնագիտության 1-ին կուրսում «Ֆարմակոգնոզիա» առարկայի շրջանակներում ուսանողները կատարեցին գործնական աշխատանք, որի նպատակն էր ծանոթանալ ջրաթուրմերի և եփուկների պատրաստման եղանակներին։
Գործնական աշխատանքի պատասխանատու՝ Հայկանուշ Գասպարյան։