Բուժական կոսմետոլոգիա

ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Picture

 

Մասնագետի որակավորումը`  Կոսմետոլոգ
Կրթությունը` միջին մասնագիտական
Կրթության հիմքը՝  հիմնական և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ
Կրթության տևողությունը՝  հիմնական ընդհանուր կրթությամբտարի և միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթությամբ – 2 տարի
Ուսուցման ձևը` առկա (ցերեկային)

Շրջանավարտի որակավորման բնութագիրը`

 • Բուժական կոսմետոլոգիայի  մասնագետ կարող են աշխատել այն անձիք, ովքեր ունեն միջին մասնագիտական բժշկական կրթություն «Բուժական կոսմետոլոգիա» մասնագիտությամբ:


Մասնագիտական գործունեության ոլորտի բնութագիրը:

 • Բուժական կոսմետոլոգիայի մասնագետը պատրաստվում աշխատելու որպես կոսմետոլոգ /ըստ «Բուժական կոսմետոլոգիա» գործող անվանացանկի բոլոր բնագավառներում/ և նրա գործունեության ոլորտը ներառում է  տարբեր սեփականության ձևերի առողջապահական և սոցիալական պաշտպանության հիմնարկները:

Կոսմետոլոգի գործունեությունն ուղղված է`

Առանձին առանձին, ազգաբնակչության տարբեր սեռատարիքային խմբերի պատշաճ, գեղագիտական արտաքին տեսքի և առողջության պահպանմանը: Այն ներառում է`

 • Պացիենտներին և ազգաբնակչությանը առողջ ապրելակերպի ուսուցումը
 • Պացինետների ազգաբնակչության  առողջ, գեղեցիկ, նորաձև արտաքին տեսքի պահպանումը
 • Սպասարկման ոլորտում անվտանգ աշխատանքային միջավայրի ապահովումը
 • Սպասարկման ոլորտում սանիտարահիգիենիկ և համաճարակաբանական պահանջվող նորմերի ապահովումը
 • Մասնագիտական գործունեության մեջ նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդնումը
 • Ծերացման կանխարգելման վերաբերյալ խորհրդատվական և ուսուցողական աշխատանքները
 • Բնակչության առողջության ամրապնդումը
 • Հիվանդությունների կանխարգելումը
 • Բժշկի ախտորոշիչ և բուժական ննշանակումների կատարումըը
 • Հիվանդների խնամքը և առաջին բուժօգնությունը
 • Շրջանավարտի հետագա կրթության իրավունքները.
 • Յուրացնելու բարձրագույն կրթության կրթական ծրագրերը,
 • Շարունակելու հարակից մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթական ծրագրերը,
 • Յուրացնելու միջին մասնագիտական շարունակական (հետդիպլոմային) կրթական ծրագրերը:

Դե՛ինչ միացի՛ր մեզքո նոր գաղափարներով մեզ հետ կիսվելու համարքո ՎԲՀՔն ավելի լավը դարձնելու համար։ 

Դու կարևոր ես մեզ համար