Բաց դաս Ֆարմակոգնոզիա առարկայից «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսում !

Բաց դաս Ֆարմակոգնոզիա առարկայից «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսում !
🔸Բաց դաս Ֆարմակոգնոզիա առարկայից «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսում, կենսաբանության դասախոս Հայկանուշ Գասպարյանի անմիջական վերահսկողությամբ, թեման՝ բույսերից պատրաստված դեղաձևերի տեսակները։ Դասի ընթացքում ուսանողները բույսերից պատրաստեցին դեղաձևերի տեսակներ՝ թուրմերի, ոգեթուրմերի, քսուկների, մածուկների, հեղուկների տեսքով 🧪🔬⚗️
Դասի նպատակն էր ուսանողների մոտ ձևավորել կիրառական հմտություններ, ուսման ընթացքում ստացած տեսական գիտելիքների ամրապնդում գործնական աշխատանքների միջոցով։