Բացահայտում ենք նոր տաղանդներ: ՎԲՀՔ-ի «Բուժական կոսմետոլոգիա» բաժնի ուսանողների մասնագիտական առօրյան քոլեջում

Բացահայտում ենք նոր տաղանդներ: ՎԲՀՔ-ի «Բուժական կոսմետոլոգիա» բաժնի ուսանողների մասնագիտական առօրյան քոլեջում
👩🏻‍🎨Բացահայտում ենք նոր տաղանդներ:
ՎԲՀՔ-ի «Բուժական կոսմետոլոգիա» բաժնի ուսանողների մասնագիտական առօրյան քոլեջում։