Արի միասին ծանոթանանք մեր ✨ դեղագործների յուրօրինակ պրակտիկ դասընթացների ընթացքին !

Արի միասին ծանոթանանք մեր ✨ դեղագործների յուրօրինակ պրակտիկ դասընթացների ընթացքին !
Այս հրաշալի նկարները պատմում են մեր ✨ դեղագործների յուրօրինակ պրակտիկ դասընթացների ընթացքի մասին, որի համար շնորհակալ ենք «ՅՈՒԱՐ» ՍՊԸ դեղատան ամբողջ աշխատակազմին։ Քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանողները ավարտեցին իրենց «Նախաավարտական» պրակտիկ դասընթացները, որի ընթացքում ամրապնդեցին քոլեջում ձեռք բերած տեսական և գործնական գիտելիքները։