Արայիկ Գյոզալյանի այցը ՎԲՀՔ !

Արայիկ Գյոզալյանի այցը ՎԲՀՔ !
👥 Հայաստանի Ավանդական Բժշկության Համալսարանի որակի ապահովման և կրթական բարեփոխումների գծով պրոռեկտոր, մանկ.գ.թ., դոցենտ, պարոն Գյոզալյան Արայիկին հրավիրել էինք ՎԲՀՔ մասնագիտական խորհրդատվության նպատակով։
Ինչպես նաև քննարկեցինք հետագա համագործակցության ծրագրեր իրականացնել երկու հաստատությունների միջև։
Հարգանքով՝ ՎԲՀՔ 🌐