Անալիտիկ քիմիա

Անալիտիկ քիմիա

Հիշեցնենք որ գրականության ցանկը Քոլեջը օգտվել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի էլեկտրոնային գրադարանից:

Անալիտիկ քիմիա 2008 Կարդալ

Անալիտիկ քիմիա 2009 Կարդալ 

Անալիտիկ քիմիա 2016 Կարդալ